Điện tử tương tự

điện trở và ứng dụng của điện trở

Bài 1: Điện trở và các ứng dụng của điện trở

1. Khái niệm về điện trở. Điện trở là gì ? Ta hiểu một cách đơn giản – Điện trở là sự cản trở dòng điện của một vật dẫn điện, nếu một vật dẫn điện tốt thì điện trở nhỏ, vật dẫn điện kém thì điện trở lớn, vật cách điện thì điện trở là…

Xem thêm