Mạch Điện Vui

Khái niệm cơ bản về giao thức Modbus RTU

Khái niệm cơ bản về giao thức Modbus RTU Modbus RTU là gì? Giao thức Modbus RTU là một giao thức mở, sử dụng đường truyền vật lý RS-232 hoặc RS485 và mô hình dạng Master-Slave. Đây là một giao thức được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như BMS (Building Management Systems),…

Xem thêm