fbpx

Tag Archives: proteus

Đồng hồ IC số dùng led 7 đoạn, có chỉnh thời gian 7490, 7447, 7486, 7485

Đồng hồ IC số dùng led 7 đoạn có chỉnh thời gian là bộ đồng hồ được sử dụng được sử dụng hoàn toàn bằng các IC số sau : 74LS85, 74247 (hoặc 7447) giải mã 7 đoạn loại anod, 74LS86, 7490